Primele coridoare ecologice validate pe Valea Prahovei și Valea Timișului

În cadrul proiectului COREHABS "Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România", au fost confirmate în teren primele două coridoare ecologice care au rezultat prin utilizarea metodelor moderne de modelare computerizată. Pentru validare au fost folosite camere de tip foto capcană, fiind surprinse astfel exemplare de urs, cerb, căprior și mistreț în mai multe locații din interiorul coridoarelor ecologice.

Validarea demonstrează importanța conservării zonelor respective pentru menținerea conectivității unor populații de mamifere pe termen mediu și lung.

Reamintim că proiectul este finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02 - Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor și este implementat printr-un parteneriat constituit între Universitatea Transilvania din Brașov (promotor de proiect), Universitatea București, Fundația Carpați, Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea SCDEP Brașov, Asociația Zarand și Asociația pentru Conservarea Biodiversității Biologice.