Întâlnirea internațională Expert Consultation: Connectivity Conservation for Europe

În perioada 8-11 Octombrie 2018, în Brașov a avut loc întâlnirea internațională Expert Consultation: Connectivity Conservation for Europe, organizată de către Grupul de Specialiști în Conectivitate și Conservare, aflat sub îndrumarea Comisiei Mondiale a Ariilor Protejate, una dintre cele șase comisii ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, echipa BearConnect - INCDS Marin Dracea, Universitatea Transilvania (promotor al proiectului COREHABS - Coridoare ecologice pentru habitate și specii în România) si experții din Statele Unite ale Americii discutându-se modalitățile de desemnare a coridoarelor ecologice, de atenuare a impactului infrastructurii de transport, politicile de mediu din SUA și modalități privind implicarea comunităților și a factorilor de decizie în conservare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții libere pe teme rezultate din cadrul prezentărilor, a proiectelor și stabilirea unor colaborării ulterioare pe teme similare și s-au adus în discuție rezultatele preliminare ale proiectului COREHABS contribuind la dobândirea unor cunoștințe noi în domeniul conectivității și conservării cu posibilitatea adoptării unor modele funcționale aplicate în zone similare, facilitând transferul de bune practici dintre România și SUA și punând bazele unor colaborări ulterioare.