Activitatea 5: Coordonarea consorţiului şi managementul proiectului

Proiectul propus are un grad mare de complexitate datorită tematicii, a modului de abordare propus, a tipurilor de sisteme investigate şi a numărului de parteneri implicaţi. Durata de implementare a proiectului este foarte scurtă, fiind necesare activităţi de coordonare a echipei de lucru astfel încât la final să se obţină rezultatele preconizate (scontate) folosind cât mai eficient resursele financiare, umane şi materiale disponibile. Rolul activităţii de coordonare este de a asigura îndeplinirea obiectivelor şi atingerea scopului proiectului într-o manieră eficientă, de a asigura buna funcţionare a canalelor de comunicare între partenerii proiectului, cu finanţatorul acestui program, precum şi cu alte proiecte naţionale şi internaţionale, comunitatea ştiinţifică şi cu beneficiarii activităţilor proiectului.

Activităţile eficiente de cercetare nu pot fi realizate fără existenţa unei structuri organizatorice care să asigure un management de proiect adaptativ şi eficient, pentru atingerea obiectivelor vizate. Partenerii în proiect au participat la o serie de proiecte cu finanţare internă şi internaţională.

Activitatea împreună cu subactivităţile acesteia se vor derula pe toată durata implementării proiectului.

A.5.1. Activitatea de coordonare a proiectului

A.5.2. Realizarea raportelor financiare

A.5.3. Realizarea planului de implementare