Activitatea 4: Asigurarea transparenţei şi a comunicării cu factorii interesaţi a activităţilor şi rezultatelor proiectului

Activitatea are ca scop comunicarea rezultatelor proiectului către factorii interesaţi şi factorii de decizie.

Concret, activitatea va avea ca rezultat: Dezvoltarea şi menţinerea site-ului web dar şi a altor instrumente de comunicare (Facebook); Producerea de materiale de prezentare (broşuri, newsletter, spot de prezentare) orientate pentru grupurile ţintă (manageri de fonduri de vânătoare, factori de decizie, societate civilă); Prezentarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional, naţional prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.

În cadrul acestei activităţi vor fi publicate: 10 ghiduri cu metodologii de identificare a coridoarelor ecologice (10*200 exemplare), ghidul cu metodele de monitorizare a coridoarelor ecologice (400 exemplare), ghidul cu măsuri de management/gestionare pentru coridoarele ecologice (300 exemplare). Va fi realizat 1 spot de prezentare a rezultatelor proiectului. De asemenea, rezultatele proiectului vor fi promovate şi pe 1 canal youtube.

La începutul şi sfârşitul proiectului vor fi realizate două comunicate de presă.

Proiectul este axat în special pe conştientizarea importanţei identificării, cartării monitorizării şi managementului coridoarelor ecologice cu impactul socio-economic aferent.

Activitatea 4 Diseminarea rezultatelor, are ca subactivităţi:

A.4.1 Creşterea gradului de conştientizare a factorilor interesaţi; dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru a acţiona ca un catalizator în scopul obţinerii de sprijin pentru activităţile de constituire a coridoarelor ecologice;

A.4.2 Realizarea unui plan de comunicare a rezultatelor proiectului

A.4.3 Proiectarea, dezvoltarea şi menţinerea unui site web al proiectului

A.4.4 Utilizarea reţelelor de socializare pentru a oferi actualizări periodice cu privire la activităţile proiectului şi a prezenta rezultatele dar şi ca interfaţă activă a proiectului

A.4.5 Realizarea de broşuri, pliante şi prezentări Power Point pentru membrii consorţiului cu scopul creşterii vizibilităţii proiectului

A.4.6 Circularea unui buletin informativ periodic pentru părţile interesate

A.4.7 Implicarea în activităţi de diseminare şi colaborare cu alţi cercetători la nivel naţional şi internaţional

A.4.8 Stabilirea de legături cu alte proiecte la nivel naţional şi internaţional prin participarea la întâlniri naţionale şi internaţionale cu teme similare

A.4.9 Realizarea a două workshopuri cu diferiţi factori interesaţi;

A.4.10 Realizarea a două workshopuri destinate în special factorilor de decizie şi managerilor ariilor naturale protejate.

A.4.11 Publicarea ghidurilor cu metodologii de identificare a coridoarelor ecologice

A.4.12 Publicarea ghidului de metode de monitorizare a coridoarelor ecologice

A.4.13 Publicarea ghidului cu măsuri de management/ gestionare pentru coridoarele ecologice

A.4.14 Realizarea unui spot de prezentare

A.4.15 Realizarea unui canal youtube