Activitatea 3: Îmbunătăţirea cadrului tehnic şi administrativ pentru monitorizarea şi gestionarea pe termen lung a coridoarelor ecologice

Dacă primele 2 activităţi ale proiectului au ca subiect dezvoltarea conceptuală şi ulterior identificarea şi verificarea eficienţei coridoarelor ecologice, cea de-a treia activitate are drept ţintă dezvoltarea de activităţi de monitorizare a coridoarelor ecologice, pe de o parte, şi de gestionare a acestora şi integrare în politicile sectoriale, pe de altă parte.

Activitatea 3 are ca subactivităţi:

A.3.1 Elaborarea de ghiduri cu metode de monitorizare a coridoarelor ecologice

A.3.2 Dezvoltarea de ghiduri cu măsuri de management specifice coridoarelor ecologice şi altor elemente care asigură dispersia speciilor şi migraţia speciilor

A.3.3 Recomandări de management şi includerea acestora în cadrul politicilor sectoriale de dezvoltare

A.3.4 Realizarea de cursuri de formare pentru creşterea capacităţii de identificare a coridoarelor ecologice la nivel local, gestionarea şi monitorizarea coridoarelor ecologice