Activitatea 2: Cartarea reţelei de conectivitate pentru specii şi habitate, identificarea şi validarea coridoarelor

Aceasta activitate constă în identificarea coridoarelor ecologice la nivel naţional.

Este o activitate complexă care necesită implementarea metodologiilor pentru identificarea coridoarelor ecologice, desfăşurarea de întâlniri cu experţii în vederea selectării elementelor necesare pentru modelarea activităţii de integrare necesară susţinerii identificării coridoarelor ecologice şi a altor elemente necesare se va realiza prin intermediul consultărilor cu factorii interesaţi. Acesta va permite atât promovarea, cât şi recunoaşterea caracterului multifuncţional al coridoarelor ecologice. Pentru realizarea acestei activităţi au fost concepute 6 subactivităţi astfel:

A.2.1 Consultări cu experţii pentru analizarea rezultatelor modelării/simularea coridoarelor pe baza conectivităţii structurale şi funcţionale

A.2.2 Identificare coridoare de importanţă naţională şi regională

A.2.3 Identificarea barierelor la nivel naţional

A.2.4 Verificare în teren a existenţei coridoarelor şi a calităţii acestora

A.2.5 Criterii necesare pentru identificarea coridoarelor la nivel local

A.2.6 Studii de caz cu identificarea coridoarelor la nivel local