Activitatea 1: Dezvoltarea conceptuală a reţelei de conectivitate şi elaborarea pachetului de metodologii pentru identificarea coridoarelor

Activitatea urmăreşte dezvoltarea cadrului conceptual pentru întregul proiect. Activitatea are la bază necesitatea parcurgerii următoarelor etape:

A. Realizarea analizei literaturii internaţionale şi naţionale cu privire la coridoarele ecologice;

B. Identificarea lacunelor în cunoaştere şi formularea ipotezelor de lucru;

C. Realizarea unui compendiu al surselor relevante de date;

D. Realizarea cadrului conceptual pentru celelalte activităţi ale proiectului;

Activitatea urmăreşte realizarea unei analize obiective a informaţiilor existente referitoare la identificarea, managementul şi monitorizarea coridoarelor ecologice, necesitate generată de complexitatea problemei din perspectiva diferitelor scări spaţiale (vizate de implementarea proiectului). Acţiunea vizează elaborarea/adaptarea metodologiilor pentru identificarea coridoarelor pe baza:

a) complexelor de ecosisteme (landscape approach- structural connectivity) (Berthoud et al.2004),

b) pe specii (inclusiv pe speciile umbrelă) (species approach - functional connectivity),

c) metoda integrată, îmbinând abordarea structurală cu cea funcţională (ex. CorridorDesigner).

Pentru operaţionalizarea întregului proces în cadrul activităţii 1 (A1) au fost planificate următoarele subactivităţi:

A.1.1 Analiza critică a literaturii cu privire la coridoarele ecologice

A.1.2 Definirea iniţială a criteriilor şi a seturilor de date necesare pentru identificarea coridoarelor ecologice

A.1.3 Identificarea, selectarea şi compilarea datelor relevante existente

A.1.4 Elaborarea bazei de date GIS

A.1.5 Consultări cu experţii şi factorii de decizie cu privire la setul iniţial de criterii de identificare a coridoarelor ecologice

A.1.6 Realizarea pe baza analizei stadiului de cunoaştere a unei tipologii a coridoarelor ecologice

A.1.7 Selectarea speciilor umbrelă pentru fiecare grup de habitate şi fiecare ecoregiune

A.1.8 Elaborarea/adaptarea metodologiilor pentru identificarea coridoarelor pe baza complexelor de ecosisteme